freelance-aannemer-freelancerspot

Beginnen als freelance aannemer: 3 tips

Een aannemer heeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Hij moet er immers voor zorgen dat het bouwwerk dat gebouwd gaat worden, wordt opgeleverd binnen de afgesproken termijn die staat opgenomen in het contract. Dat contract is logischerwijs afgesloten met de opdrachtgever. In deze tijden van de coronacrisis zie je dat steeds meer aannemersbedrijven failliet gaan. Als je immers weinig inkomsten hebt, doordat er simpelweg weinig nieuwe bouwprojecten zijn, dan is de bodem snel in zicht. Als jij als aannemersbedrijf twintig man in dienst hebt, maar nauwelijks nieuwe projecten hebt om aan te werken, dan ben je binnen de kortste keren failliet. Op jaarbasis is dat immers ongeveer een miljoen euro aan salaris voor twintig werknemers. Steeds meer aannemers kiezen er daarom voor om als freelance aannemer aan de slag te gaan. Je hebt dan geen mensen meer vast in dienst, maar huurt ze in als je een opdracht hebt. Op deze manier zit je niet vast aan een doorlopend salaris, maar betaal je mensen voor het uitgevoerde werk van de opdracht waar je ze voor hebt ingehuurd. Het is echter een behoorlijke stap om te beginnen als freelance aannemer. Wij geven enkele tips voor startende freelance aannemers. 

Netwerken

Om als startende freelancer aan opdrachten te komen, is het belangrijk om goed te ‘netwerken’. Dit kun je bijvoorbeeld online doen via LinkedIn, maar nog effectiever is het om speciale startersdagen of netwerkbijeenkomsten bij te wonen. Startersdagen zijn logischerwijs speciaal gericht op het in contact brengen van opdrachtgevers en startende freelancers binnen een bepaalde sector. Op deze manier leg je enkele contacten in het wereldje, wat je in de toekomst mogelijk meer opdrachten oplevert. Al is de belangrijkste factor voor genoeg opdrachten natuurlijk dat je kwaliteit levert.

Gereedschappen en materialen inkopen

Natuurlijk is het ook belangrijk op gereedschappen, bouwmaterialen en hulpmaterialen aan te schaffen als aannemer. Zonder kun je immers niet werken. Verschillende soorten steigers heb je bijvoorbeeld altijd nodig. Bouwmaterialen hangen juist weer af van de opdracht. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt over wat je inkoopt. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat je een goede kwaliteit steigers koopt. Deze vormen immers een essentieel onderdeel van je werk. Je hebt natuurlijk buitensteigers nodig, maar ook zeker een kleine kamersteiger

Verzekeringen

In tegenstelling tot werken in loondienst ben je als freelancer op jezelf aangewezen als het aankomt op schade of ziekte. Ben je langdurig ziek, maar niet verzekerd? Dan heb je een probleem. Daarom is het belangrijk om als freelancer zo snel mogelijk jezelf goed te verzekeren. Als aannemer is de Construction AllRisk verzekering bijvoorbeeld een hele belangrijke. Hiermee ben je verzekerd voor schade aan het bouwwerk waar je aan werkt, maar ook voor bouwmaterialen, hulpmaterialen en eigendommen van de opdrachtgever. Verder kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook zeker geen kwaad voor een freelance aannemer. Als je arbeidsongeschikt raakt, is het prettig als je daarvoor verzekerd bent. Een derde verzekering die wordt aangeraden voor freelance aannemers is de inventarisverzekering en voorraadverzekering. In het geval dat er materialen van jou gestolen worden of beschadigd raken door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, ben je dan verzekerd. 

Ben of ken jij een freelance aannemer? Zo ja, zijn we nog tips vergeten? Laat het ons weten in de reacties hieronder!